THE MARINE 6 CLOSE QUARTERS 2018 เดอะ มารีน 6 คนคลั่งล่าทะลุสุดขีดนรก movie2uhd

THE MARINE 6 CLOSE QUARTERS 2018 เดอะ มารีน 6 คนคลั่งล่าทะลุสุดขีดนรก movie2uhd
4.9
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2018

เรื่องย่อ

2039. เรือนจำได้กลายเป็นพอร์ทัลออนไลน์ที่สาธารณชนสามารถเลือกได้ว่านักโทษจะกินอะไร สวมชุด ดูและต่อสู้กับใคร ประสบความสำเร็จอย่างมากคือ Panopticon TV ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการทั่วทั้งเมือง ทำให้สมาชิกมีทางเลือกมากขึ้น