Jam: A New Legacy (2021) movie2uhd

Jam: A New Legacy (2021) movie2uhd
4.4
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2021

Jam: A New Legacy (2021) movie2uhd

รายได้เปิดตัวของ Jam: A New Legacy (2021) จัดได้ว่าเป็นภาพยนตร์สำหรับเด็กๆชอบมากๆ ที่ทำรายได้เปิดตัวสูงที่สุดในช่วงวิกฤติ COVID-19 นี้ และสูงกว่ารายได้เปิดตัวของ ‘Space Jam’ เมื่อปี 1996 อีกด้วยที่ทำไป 27.5 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 900 ล้านบาทไทย